Ribon

Ribon Nedir?

Ribon, barkod yazıcılarında termal transfer yöntemi ile baskı yapmak için kullanılan, temel olarak rulo halinde bir şerittir ve içeriğinde ısı gördüğü zaman eriyebilen mürekkep bulunur. Barkod yazıcıda bulunan termal kafa, polyester film üzerinde bulunan katı haldeki mürekkebi ısıtarak sıvılaşmasını sağlar ve etiket yüzeyine transferi gerçekleşerek baskı oluşur.

Ribon malzeme üç farklı katmandan üretilir. Bu katmanlar koruyucu tabaka, ısı gördüğü zaman eriyebilen mürekkep malzemesi ve orta kısımdaki film tabakası şeklindedir. Ribonların farklı özelliklerine göre mürekkep malzemesi, reçine ya da balmumundan üretilebilmektedir.

Baskı yapılacak malzemelere göre çeşitli özelliklerde ribonlar piyasada satılmaktadır. Resin ribon, wax ribon, resin wax ribon bunlardan en çok satılanlarıdır.

Ribon Çeşitleri Nelerdir?

Wax Ribon:
En sağlam olan ribon çeşidi Wax ribondur. Sağlamlığından ve ekonomik bir malzeme olmasından dolayı da ribon çeşitleri arasında en çok tercih edilen türdür. Bir çok alanda kullanılabilen bu tür kağıt etiketlere baskı yapılabilmesine imkan sağladığından ortaya çıkan baskı maliyetini de düşük rakamlarda tutmaktadır. En çok kullanıldığı alan ise tekstil sektörüdür.

Wax ribonlarda yüksek oranda wax (balmumu) kullanılır. Karışımında karbon, reçine,bazı kimyasallar ve balmumu bulunur. Çabuk erimesi için %98 balmumu ve %2 reçine kullanılır Kullanılan wax miktarı ribonun erime derecesini ve dolayısıyla baskı yapılabilmesi için gerekli enerji miktarını belirler.Bu nedenle wax ribonlarla baskı yapmak wax /resin veya resin ribonlarla baskı yapmaktan daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak, bunun doğal bir sonucu olarak wax ribonlarla alınan baskı kalitesi daha düşüktür. Bu nedenle güneş ışığına ve ısıya maruz kalmayacak, uzun süreli olarak kullanılmayacak ve sıklıkla tarama gerektirmeyecek materyallere yapılacak baskılar için kullanılırlar.

Resin Ribon:
Aşınmaya, kimyasallara ve yüksek ısıya maruz kalacak, genellikle endüstriyel amaçlı uygulamalar için uygundur. Oldukça dayanıklı olan resin, konfeksiyonlardaki baskılarda sık sık tercih edilir. Alkol testinde çıkmaz. Resin ribonla ; polyester, polimid ,polipropilen ve polietilen etiketlere baskı yapmak mümkündür. Reçine oranı diğer türlere kıyasla en yüksek seviyededir. Karışımında karbon, bazı kimyasallar, reçine ve balmumu kullanılır. Resin (reçine) oranı %98 ve wax (balmumu) oranı %2’dir.

Wax Resin Ribon:
Ribon türleri arasında en pahalı olan malzeme Wax Resin ribondur. Adından da anlaşılabileceği üzere hem Wax malzemesi hem de Resin (reçine) karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Wax ribona kıyasla resin oranı artırılmıştır. Erimesini geciktirmek için %30 wax (balmumu) ve %70 resin(reçine) kullanılır. Reçinenin yüksek oranda kullanılması ribonun erime derecesini artırır ve dolayısıyla baskı yapılabilmesi için daha fazla enerji gerekir. Dolayısıyla baskı kalitesi wax ribonlara göre daha yüksektir. Sentetik malzemeler üzerinde kimyasal ve dış şartlara karşı dayanıklı baskı alabilmek mümkündür. Alkol testinde çıkar. Piyasada bulunması zor olan bu malzeme, sağlam etiketlere (eğilip bükülme ihtimali olmayan türlerde) kullanılıyor olmalıdır.

Ribon ve Termal Transfer Tekniğinin Tarihi

  • Ribon yaklaşık 20 yıldır kullanılmaktadır.
  • Termal transfer tekniği Kanji yazılarının basılabilmesi için bir Japon firması tarafından bulunmuştur.
  • 1980’li yılların ortalarından itibaren çizgikod (barkod) teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasıyla endüstri, sanayi ve ticarette kullanılma ihtiyacı doğmuştur.
  • Termal ve Termal transfer tekniği üretim yapılan yerlede barkod ve diğer değişken bilgilerin basımında kullanılmaya en müsait tekniktir.
Tags: